Forside
Velkommen til Kajakklubben Krogen

Her kan du se, hvordan du bliver medlem og finde informationer om begynderhold, klubture, løb og træningstider, rostatistik, resultater fra Kronborgløbet og meget mere.Følg kajakklubben på Facebook


 

 

Se vejrudsigten for Helsingør fra DMI lige nu tryk herReparation af kajakker


Ved skade på en af klubbens kajakker så giv besked om det. Brug skemaet her
Krogen Nyt
2021
Udlevering af nøgler til det nye klubhus

Vi begynder i denne uge at udlevere nøgler til det nye klubhus.
Det foregår i det gamle klubhus, og i denne uge vil der være følgende tidspunkter (der kommer flere tider senere):

Tirsdag d. 21. september kl. 19.00-20.00
Torsdag den 23. september kl. 19.00-20.00

Er du ude at ro tirsdags- eller torsdagsroning, så kan du komme forbi straks efter afslutningen af roturen, senest kl. 20.30.
Når du får udleveret nøglen, skal du samtidig overføre 300,00 kr. som depositum via enten MobilePay eller bank:
Nordea: 2255-0565 888 676
MobilePay: 46052
Alternativt kan du overføre beløbet forinden og vise kvitteringen ved nøgleudleveringen.
Det kan tage tid at udlevere nøgler, da vi først "koder" nøglerne ved udlevering, så hav tålmodighed.
Indvielse af nyt klubhus

Lørdag den 2. oktober 2021 er der indvielse af kajakklubbens nye klubhus .Samme dag er der medlemsmøde og standerstrygning.

Der er åbent hus i klubhuset kl. 12-16, medlemsmøde kl. 16-18 og indvielsesfest kl. 18-24.

Samme dag holdes der traditionen tro klubmesterskaber rfra kl. 12-15.

Du kan se mere om dagens begivenheder her.
Havkajakkursus og nyt om klubhus m.m.

I seneste nyhedsmail fra kajakklubbens formand Steen Agerskov Sørensen kan du se mere om start på begynderkursus for havkajakker (med start på hold 1 mandag den 9. august og hold 2 torsdag den 12. august), om Kronborgløbet den 22. august, om kajakopbevaringen og flytning af havkajakker. Og desuden det seneste nyt om det nye klubhus, færdiggørelse, ibrugtagningsdato og udlevering af nøgler m.m. SE HER.

 
Tirsdagsroning for turkajak og surfski 2021

Tirsdagsroning er netop begyndt og er et tilbud til turkajakbegyndere 2021, begynder fra 2020 og alle, der vil ro med i turkajak og surfski som har behov for at komme i gang med roning under trykke vilkår. Der vil være en instruktør tilstede hver tirsdag som vil undervis jer.
Den 15. juli vil der være gæste instruktør Emma Broberg,  der underviser jer i surfski – mist ikke denne dag – det vil være en lærerig surfski dag, hvor du vil få nødvendig og gavnlig viden til at ro surfski – tilmelding på Kajakklubben Krogens facebookside – tilmelding er bindende – første til mølle princip, idet vi har et begrænset antal surfski.
 
Med venlig hilsen
Anders Jensen

 
Se hele programmet for tirsdagsroning her (89.1 Kb)

Rengøring i klubben - ny liste

Kære alle, - også de nye på begynderhold - velkommen til jer, og bliv nu ikke forskrækket over, at den første mail handler om rengøring :-)
 
Først og fremmest 1000 tak til alle, som har bidraget til at renholde klubhuset gennem det sidste år, hvor vi forsøgte med den nye ordning, hvor alle medlemmer inddrages.
 
Jeg ved, at nogle ganske få ikke dukkede op til deres rengøringsuge, og jeg har forståelse for, at det kan være svært at huske, hvornår man havde “tur”, og desuden svært at finde listen, hvis man ikke lige kom ned i klubben. Listen bliver nu lagt på hjemmesiden under Klubben/Rengøring (se link nedenfor), og den vil også hænge på opslagstavlen i klubben.
 
Bestyrelsen har besluttet at lave en ny turnus, når den gamle slutter om 1-2 uger. Listen indeholde alle medlemmer, som forventes at deltage i rengøring, og den er listet i tilfældig rækkefølge (genereret af computeren), og den løber indtil juni 2022.
 
Kan du ikke den uge
Har du ikke mulighed for at gøre rent på det tildelte hold, så må du prøve at bytte med andre - det plejer at fungere fint. Hvis du har byttet hold, så må du gerne skrive til formanden, så vil jeg forsøge at vedligeholde listen.
 
Du får en personlig mail med hvilket rengøringshold, du er på
Det kan måske være svært at finde sig selv på listen, så prøver jeg at gøre det nemmere for dig:
 
Du vil modtage en mail indenfor de nærmeste dage med både dine medlemsoplysninger og hvilket rengøringshold, du er på. Der er også mulighed for via denne mail at rette den information, vi har om dig (adresse, telefon, etc.). 
 
Med venlig hilsen
Steen Agerskov Sørensen

Rengøringslisten- se her.
Masser af opgaver på nyt klubhus

Der er fortsat masser af opgaver, som kajakklubbens medlemmer selv skal udføre i forbindelse med det nyt klubhus. Efter planen overtager klubben bygningen mandag den 21. juni, hvorefter vi skal være klar til at påbegynde det praktiske arbejde omkring dette tidspunkt. Du kan se oversigten over opgaver her.
Hvis du vil være med eller deltage i flere grupper så skriv til formand@kajakklubben-krogen.dk
Hver onsdag aften - foreløbig indtil onsdag den 30. juni - er der møde for alle, der har tilmeldt så arbejdet kan koordineres. De ugentlige byggemøder er kl. 19-20 ved det gamle klubhus. Afhængigt af antal fremmødte og vejret foregår det indenfor udenfor eller indenfor eller i den nye kajakopbevaring. Du kan se tegninger af stueplan og 1. sal af det nye klubhus her.
Nye regler for brug af klubhus og omklædning

Der er indført nye retningslinjer for brug af klubhus og omklædning, baderum m.m. Omklædningsrum og baderum må igen holdes åbne, men med max 2 personer i omklædningsrum ad gangen - og her skal du have Coronapas.
Du kan ro en tur, tage en kajak i bådehallen, skrive dig ind og ud af roprotokollen samt benytte toilettet - uden Corona-pas.
Der vil blive udført stikprøvekontrol for Coronapas. Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis reglerne ikke følges. Derfror kræver klubben, at du overholder reglerne nøje, uanset om du bliver mødt af kontrol eller ej. Se mere om de nye retningslinjer her. 
Konvertering, konkurrence og kooperation

I den kommende sæson er der mulighed for både konvertering, konkurrence og kooperation. Så har du lyst til at være aktiv i kajakklubben, udvikle dig selv og have det sjovt i fællesskab med andre fra klubben, så kig med i nyhedsbrev fra formand Steen A. Søresen. Om konverteringskursus tur- til havkakajak, begynderkursus tur/surf-holdet, handicapløbet, nøgler til nye klubhus og de mange opgaver, der skal udføres i forbindelse med klargøring af det nye klubhus, efter det er blevet afleveret som "råhus" ca. 14. juni. Se hele hyhedsbrevet her.
Konveteringskursus tur- til havkajak
 
Er du frigivet turkajakroer, har du mulighed for at deltage på klubbens konverteringskursus til havkajak. Det bliver med Lene og Anette, som primær undervisere, flg. dage kl. 18-22:
tirsdag d. 11/5
tirsdag d. 18/5
onsdag d. 19/5
onsdag d. 26/5
Første kursusdag mødes vi omklædte og klar kl. 17.30 ved det gamle klubhus, hvor vi finder kajakker/udstyr til alle.
Tilmeld dig via kommentarfeltet nedenfor. Du skal deltage alle 4 gange for at bestå.
Vi glæder os til at se dig - så kom glad 🙂
Anette Jacqeline Madsen.


 
Ekstraordinær generalforsamling -
vedtægtsændringer


På den orinære generalforsamling den 24. april 2021 var der to forslag til ændring af vedtægterne. Begge blev vedtaget, men klubbens vedtægter kræver, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. Da halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke var tilstede indkaldes indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 18.30 (Udendørs foran det gamle klubhus) med afstemning om vedtægstændringerne.Her skal 2/3 af de fremmødte stemme for at forslagene endligt kan vedtages. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kan se mere om indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling her. Du kan også se referat fra den ordinære generalforsamling her.

 
 
Torsdagsroning for Havkajak - "blød opstart”
 
 
Så er vi igen startet op med roning i havkajakker om torsdagen. Vi var ude torsdag den 8. april, og det var en stor succes. Torsdags-roning er for alle, der er frigivet i havkajak og målet er, at vi får lavet et godt, trygt og hyggeligt fællesskab om vores roning og sammen bliver bedre roere. Man kan altså godt have haft en pause fra havkajakroningen og så alligevel være med.
Der vil være en instruktør til stede de fleste torsdage, og nogle gange vil der være repetition af de forskellige ro -og redningsteknikker. Der vil blive lavet opslag på klubbens facebook-side hver torsdag, hvor det vil være godt at følge med. 
 
Mvh. Torben
 
Udendørs generalforsamling

Bestyrelsen har valgt at holde årets generalforsamling som et fysisk møde. På grund af corona-restriktioner bliver det holdt udendørs, hvor vi kan være op til 50 personer. Det er Lørdag den 24. april 2021 kl. 16.00 på plænen mellem den nye kajakopobevaring og minigolf.

Klubben vil være vært for noget mad efter generalforsamlingen. For at vide hvor mange der kommer, og hvor meget mad, vi skal stille op med, så skal du tilmelde dig ved at udfylde denne formular senest osdag den 21. april.
Link til tilmelding her.

Afhængig af vejrforholdene kan nogle af de "sædvanlige" punkter udgå, men de står stadig på dagsordenen - den pågældende dag vil vi således beslutte hvilke punkter, der udgår, og i stedet blivcer informeret via nyhedsmail. Se indkalde og dagsorden her.
Rejsegilde på kajakklubbens nye klubhus

I strålende forårssol fejrede Havnen/Helsingør kommune, kajakklubben og B&O Byg rejsegilde påkajakklubbens nye klubhus torsdag den 24. marts. I den officielle del deltog repræsentanter for havnen, byggefirmaet, kajakklubben og kommunen ved borgmester Benedikte Kiær.Og senere på dagen fejrede kajakklubbens medlemmer begivenheden. Her oplyste formand Steen A.Sørensen, at klubhuset efter planen står klar til aflevering til kajakklubben 14. juni. Herefte rskal klubbens egne medlemmer selv færdiggøre en del af det indvendige arbejde - maling, køkken, sauna m.m.

 
Regnskab for kajakklubben 2020

Regnskab for kajakklubben Krogen skal i henhold til § 4 stk. 8 i klubbens vedtægter være tilængeligt for medlemmerne senest 15. marts. Da medlemmerne ikke kan komme til at se regnskabet i klubben p.g.a. corona-smittefare kan det derfor nu ses på hjemmesiden under menu-punktet For medlemmer (generalforsamlinger).
 
Nyt klubhus rejser sig

Opførelsen af kajakklubbens nye klubhus er i fuld gang, og går alt efter planerne vil der være aflevering af råhuset og den del, som byggefirmaet står fo,r den 14. juni 2021. Herefter kommer klubbens egen aptering m.m.
Se mere om klubhus og de seneste informationer om kajakklubben i nyhedsmail fra formand Steen S. Sørensen her.
Tre begynderhold i 2021

Der er planlagt tre begynderhold i 2021. Der bliver prettet et turkajak/surfski-kursus i forsommeren og to havkajak-kurser i sensommeren.
For de kommemnde turkajak/surfski-kursister er der informationsmøde i kajakklubben tirsdag den 4. maj og kursusstart lørdag den 29. maj.
For havkajak er der kursusstart for hold 1 mandag den 9. august og for hold 2 torsdag den 12. august.
For alle tre begynderhold er der fælles afslutning fredag den den 27. august. Du kan se mere om kurserne her.
Kontingent for 2021 - betal inden 31. januar

Selv om vi har haft mange udfordringer med nedlukning ifm. Corona så fungerer vi stadig som klub. Og udsigterne til et fornyet, godt klubliv er meget positive, både på grund af den forhåbentlig snart overståede nedlukning, men også fordi vi i 2021 kommer til at tage både den ny kajakopbevaring og det nye klubhus i brug. Derfor håber jeg, at du vil fortsætte som medlem i 2021. Kontingentet skal indbetales senest 31. janauar 2021 via kontooverførsel ellerMobilPay, skriver Steen Agerskov Sørensen i nyhedsmail til kajakklubbens medlemmer.
Du kan se mere om kontingent, klubben, klubhus m.m. i nyhedsbrevet her.

2020
Nye corona-regler og seneste nyt om kajakopbevaring og klubhus

Så er det tid til endnu en nyhedsmail, hvor du kan læse om:
 - Corona - med den allerseneste opdatering fra dagens pressemøde
 - Noget fra formanden
 - KM-krus
 - Status på kajakopbevaring
 - Status på klubhus

I forbindelse med de nye, stramme retningslinjer vedrørende Corona, så skal du nu ikke bruge klubbens computer (se nærmere i nyhedsmailen), men du kan registere dine ture i en formular, som du kan bruge fra din telefon eller private computer.
Vi har også oplevet problemer med ro-protokollen, så her kan formularen også bruges.
Dine registreringer vil efterfølgende blive opdateret i roprotokollen.
Med venlig hilsen
Steen Agerskov Sørensen
Se nyhedsmail her
 
Nyt om Corona, kajakopbevaring og klubhus

I nyhedsbrev for formand Steen A. Sørensen kan du se de seneste informationer om blandt andet Corona, kurser, rengøring i klubhuset og de seneste nyheder omkring kajakopbevaringshuset og om bygningen af den nye klubhus, der nu  er kommet i gang.
Efter den nye plan ser det ud til, at det nye klubhus vil være klar til indflytning i juli 2021, og at det gamle klubhus rives ned i august 2021.
Læs mere i nyhedsbrevet her.

 
Regnskab og budget godkendt

Kære medlemmer,
med lidt forsinkelse kommer her resultatet af afstemningen om godkendelse af regnskab for 2019 og budget 2020:
Alle stemmer, som blev afgivet, var FOR både regnskab og budget. Der var 28 stemmer i alt, heraf 0 stemmer afgivet via brev.
Det vil sige, at der ikke var nogen, der stemte imod. Det gør afstemningskontrollen lettere, da resultatet kun kan ændres ved at mindst 14 medlemmer mener, at de har stemt imod.
Hvis du har afgivet stemme og har stemt imod, så skriv senest lørdag den 17. oktober til formand@kajakklubben-krogen.dk

Resultatet betyder altså, at den siddende bestyrelse kan arbejde videre med det vedtagne budget som grundlag.
Data, som du har afgivet via onlineafstemningen, slettes lørdag den 17. oktober.
Med venlig hilsen
Steen Agerskov Sørensen
formand@kajakklubben-krogen.dk
Tlf. 2880 9659
Årets klubkammarater 2020

Til standerstrygningen lørdag den 3. oktober, blev der udnævnt "Årets klubkammerat", som vi har gjort til tradition til medlemsmødet i forbindelse med Standerstrygningen.
Prisen gik i år til en "hel familie", som har bidraget med mange forskellige ting i løbet af årene, og tillige også det seneste år - det gælder i særlig grad ungdomsroning og Kronborgløbet. Det er familien Trab Rasmussen - Melanie, Benjamin, Annette og Bo, som gennem deres indsats, aktivitet og tilstedeværelse er blevet en fast støtte i klubben. "Kurven" står til afhentning i klubben, og vi mangler så bare at få lavet en plakette med navn på.
Tillykke med det til jer alle fire !
Steen.
33.205  roede km i 2020

Der blev roet ikke mindre end 33.205 km i den rosæson, der sluttede med standerstrygning i kajakklubben Krogen lørdag den 3. oktober 2020.
Det er2.326 km mere end året før - på trods af Corona-nedlukninger m.m.
Helt i top lå John Franijeur med 2020 roede km, fulgt af Sanne Gudmann med 1937 og Chr. Boehm med 1670 km.
Du kan se mere under rostatistik, klik her.
Klubmestre 2020

Umiddelbart før standerstrygningen
holdt kajakklubben Krogen årets klubmesterskaber - på trods af en ganske kraftig vind fra sydøst.
Klubmester i 5000 meter blev:
1. Christian Boehm
2. Stein Trosvik
3. Anders Jensen.
For 500 meter:
1. Christian Boehm
2. Cedric Goueffon
3. Anders Jensen og Jakob Lindekilde.
I årets handicapløb blev vinderen Cedric Goueffon, nr. 2. Birgit Vilstrup Mortensen og Lisa Kjær og nr. 3 Christian Boehm. Det blev meget tæt samlet løb med kun 43 sekunder mellem nr. 1 og 3 efter hele 13 løbsdage.

 
Afstemning om regnskab 2019 og budget 2020

Der er nu afstemning om godkendelse af kajakklubbens regnskab for 2019 og om vedtagelse af budget 2020. Afstemningen slutter lørdag den 3. oktober 2020 kl. 15.00 - to timer før standerstrygningen kl. 17.00.
Afstemningen foregår dels som en online afstemning for alle som har net-adgang eller som brevafstemning med en afstemningsseddel som kligger i klubben.
Du kan se mere om proceduren omkring afstemningen og også regnskab for 2019 og budget 2020 med forklaringer til de væsentligste punkter under "For medlemmer/Generalforsamlinger" på hjemmesiden. Adgang hertil kræver password, der kan fås hos bestyrelsen eller hos webmaster@kajakklubben-krogen.dk 
Standerstrygning lørdag den 3. oktober

Kajakklubben holder (udendørs) standerstrygning lørdag den 3. oktober kl. 17 ved klubhuset. Klubben vil give "en lille en", og vi tager flaget ned som traditionen foreskriver. Og hvis der ikke er for mange deltagere, kan vi også rykke indenfor - det må vi se til den tid.

Det vil også være på denne dato, at vi starter en ny sæson i ro-protokollen, og det er nu, du skal få roet de sidste km, hvis du vil have et 500-km krus for sæsonen 2019-2020.
Generalforsamling udskydes -
afstemnning om regnskab


På grund af situationen omkring Corona mener bestyrelsen i kajakklubben Krogen ikke, at vi kan indkalde hele medlemsskaren til generalforsamling. Derfor foreslår bestyrelsen, at den siddende bestyrelse fortsætter indtil næste ordinære generalforsamling den 24. april 2021 samt at der udskrives en afstemning om godkendelse af regnskabet for 2019 og budget 2020. Afstemningen vedrørende regnskab og budget vil være elektronisk.
Du kan se mere i nyhedsbrev her.


 

Pladser i bådehal og nyt om corona

Der er ved at blive udarbejdet plan for opbevaring af kajakker i den nye kajakopbevaring. I en opfølgning på seneste nyhedsbrev fra formand Steen A. Sørensen kan du se mere om proceduren omkring tildeling/fordeling af pladserne i det nye bådehus.
Derver desuden ændret lidt på retningslinjerne for Corona. Blandt andet
kan saunaen igen benyttes. Du kan se mere i nyhedsbrevet her.
Rekord-mange deltagere i Kronborgløb

Der deltog 75 kajakker med omkring 90 roere i årets Kronborgløb. Det var højeste antal deltagere i mange år. Flest i surfski med hele 46 kajakker, der ligesom deltagerne i havkajak og turkajak roede fra Gilleleje til Helsingør.
Du kan se resultatlisten fra Kronborgløbet 2020 her.
Start på byggeri  af nyt klubhus i oktober

Alt tegner til, at starten på byggeriet af nyt klubhus for kajakklubben Krogen begynder i oktober med afslutning i maj/juni 2021. Det fremgår af nyhedsbrev fra formand Steen Agerskov Sørensen. I nyhedsbrevet fortælles bl.a. også om Kronborgløb, begynderhold, rengøring, kajakopbevaring m.m. Sammen med nyhedsbrevet ligger også tegninger af det nye klubhus, både af stueetagen med omklædning m.m. og af førstesalen med klublokaler og køkken. Du kan se nyhedsbrevet her.
Torsdagsroning for havkajak

Så er der torsdagsroning igen [havkajak].
Det starter nu på torsdag den 6/8 klar kl 18.
Der vil være super dygtige og topmotiverede instruktører til stede - du får ikke et meget bedre tilbud i år .👌
Programmet er åbent, men tekniktræning skal vi have (alle kan jo selv ro en almindelig hyggetur) - har du ønsker, så sig frem - enten her eller på dagen.
Har du mulighed for at afsætte de næste torsdage, og gerne ind i september, så kan vi lave et forløb, så du får opfrisket det meste, og bliver bedre og mere sikker. 🙂
Vær forberedt på vandgang og redninger. Hver gang.
Vi forsøger at lave hygge/opsummering efter roning (tilbehør til hygge er velkomment).

Rengøring i kajakklubben
 
Hermed sendes listen over hvem, der har opgaven med rengøring det næste års tid.
 
Listen indeholder kun aktive, voksne medlemmer og ikke støtte, gæste-, ungdoms,- eller æresmedlemmer.
 
Dit navn på listen er fornavn + to første bogstaver i efternavn, f.eks. “Pernille St” - det er alene for at gøre den nogenlunde anonym for uvedkommende.
 
Når du skal kontakte dit hold, kan du bruge medlemsnr og navn -  hvis det ikke er åbenlyst/entydigt hvem det er, kan du finde hele navnet i roprotokollen.  Desuden vil jeg sende en reminder med flere oplysninger til holdene her i starten, og så se om vi finder en anden måde at opnå kontakten på over tid.

Steen.
 
Rengøringsliste (0.6 Mb)

Nye retningslinjer for brug af klubben

Der er kommet nye retningslinjer fra bl.a. DIF/DGI og DKF for brug af klubhuset. Der kommer papirhåndklæder på toilet. Max to personer må opholde sig i omklædning/bad ad gangen, og der kan være mindre, sociale forsamlinger i klubstue. Køkkenet kan bruges til kaffebrygning og opvask, mens klubbens sauna fortsat vil være lukket. De nye regler er gældende indtil der informeres om nye retningslinjer.
Du kan se mere om de nye regler samt nyheder om begynderkurser, generalforsamling, klubhusprojektet m.m. i nyhedsmail fra formand Steen A. Sørensen her.

Ny info om Covid-19 og nyt klubhus

I nyhedsbrev til kajakklubbens medlemmer skriver formand Steen Agerskov Sørensen om de nyeste forholdsregler i kajakklubben i forbindelse med Covid -19, om starten på de tre begynderhold til august og om de nyeste informationer om klubhus og kajakhus. Efter planen står det nye klubhus klar i november i år, og det gamle rives ned i janau 20121. Se mere her.
Info om Corona, generalforsamling og Nyt Klubhus

Kajakklubbens formand Steen Agerskov Sørensen skriver i et nyhedsbrev de seneste informationer om Corona, generalforsamling, standerhejsning og Nyt klubhus. De kan se hele nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev fra formanden

Kajakklubbens klubfaciliteter såsom motion, omklædning/bad og klubstue/køkken er fortsat lukket ned som følge af corana-restriktioner. Du kan dog fortsat  tage en kajak og ro en tur, fremgår det af nyhedsbrev fra klubbens formand.
Her kan du også mere om standerhejsning, generalforsamling. Og om årets begynderhold, der er udskudt til efter sommerferien.
Desuden er der seneste nyt om klubhusprojektet. Se mere her.

Regnskab for kajakklubben

Regnskab for kajakklubben Krogen skal i henhold til § 4 stk. 8 i vedtægterne være tilængeligt for medlemmerne senest 15. marts. Da medlemmerne ikke kan komme til at se regnskabet i klubben p.g.a. corona-smittefare kan det derfor nu ses på hjemmesiden under menu-punktet For medlemmer (generalforsamlinger).

 

Krogen og COVID-19

Kære medlemmer.
Fra dags dato gælder følgende:
Klubben (omklædning, sauna, klubstue/køkken og motionsrum) må ikke benyttes!
Du må gerne ro en tur, og derfor må du gerne gå ind og skrive dig ind/ud på computeren.
HUSK: God håndhygiejne før og efter brug af computeren. Brug håndsprit, der er sat op ved computeren.
Har du lige været ude at rejse, eller har du nogen influenzalignende symptomer, så mød ikke op i klubben. Og i øvrigt vurder situationen ift. myndighedernes udmeldinger.
Vi vender tilbage med nærmere information om evt. planlagte arrangementer ( fx svømmehal, begynderopstart, generalforsamling).
Pas på hinanden og jer selv.
Med venlig hilsen
Steen Agerskov Sørensen
På vegne af Kajakklubben Krogen.
14. marts 2020.


 
Nyt klubhus og kajakopbevaring

De seneste nyheder om klubhuset er, at vi nu har en nogenlunde rettesnor for hvad råhuset kommer til at indeholde. 
Planen er stadig, at råhuset skal være klar i efteråret.

Kajakopbevaringen er overdraget til Kajakklubben af Kommunen. Vi har etableret et under-udvalg til klargøring af Kajakopbevaringen.
Vi håber, at vi kan flytte kajakker engang i starten af sommersæsonen - men vi afventer det første spadestik af klubhuset, idet dette indikerer, at vi nu har en samlet løsning for hele klubben. Se mere i nyhedsbrev februar 2020.

 
Havkajak rul og redninger
– i svømmehallen


Kajakklubben har booket svømmehallen til intern træning i rul og redning for havkajak lørdag den 28. marts kl.  20-22.  Pakning og udpakning af kajakker sker før og efter dette tidsrum - så det er fra 18.30, det starter fra klubben, og afslutning ca. kl. 23. 
Hvis du gerne vil træne rul eller genopfriske redninger i beskyttet, varmt vand, så skriv en mail Lene Espersen på lene@pwt50.dk og skriv også hvad, du ønsker at træne (rul og/eller redninger) og om du har specielle udfordringer, der skal arbejdes med. 
Det er først til mølle, da der er begrænset plads. Senest tilmelding 1. marts.

 
27 tilmeldt begynderhold
Vi har allerede modtaget rigtig mange forhåndstilmeldinger til vores begynderkurser i år - 27 i alt.  Lige nu er vi i gang med at lægge sidste hånd på kursusprogrammerne for både Tur og Hav. 
Programmerne vil snarest blive lagt på hjemmesiden under "Indmeldelse". 
De primære datoer er for året program er: 
18. april: Intro-dag fra kl. 15 i klubben. Samme dag kl. 20-22 er vi i svømmehallen med de nye kursister 
5. maj: Første kursusdag 
6. juni: Afslutningsprøve. Herefter frigivelsesfest om aftenen for alle klubmedlemmer
Du kan se mere i nyhedsbrev februar 2020 her. Bl.a. også om ungdomshold, tørdragter, forårsklargøring og generalforsamling.

 
 
Ny kajakopbevaring og nyt klubhus

Vi står overfor at skulle flytte i nye faciliteter, og vi begynder med kajakopbevaringen inden sommersæsonen starter - der mangler nogle detaljer før den er helt klar.

Projektet for klubhuset er under udarbejdelse og vi regner med, at vi har en nogenlunde detaljeret plan, når vi kommer hen i februar. Det skulle dog være sikkert og vist, at vi kan flytte ind engang når sommersæsonen slutter i oktober.
 
Indtil da bliver vi boende i det gamle hus og bliver derfor ikke hjemløse eller skal bo i midlertidige lokaler. Det fremgår af nyhedsbrev fra formand Steen A. Sørensen. Se mere her.


 


 
Kontingent for 2020

Det er nu igen på den tid, at vi skal betale kontingent, og satserne er uændrede ift. sidste år.
 
Kontingentsatser 2020:
Senior                                1500 kr.
Aktiv/familie                       1600 kr.
Ungdomshold                       900 kr.
Lærlinge/studerende           750 kr.
Gæstemedlemsskab             600 kr.
Støttemedlem                      100 kr.
 
Indbetaling til klubbens konto senest 31. januar 2020:
Konto 2255 0565 888 676
MobilePay 46052
Husk: anfør navn og medlemsnummer
 
Se mere om kontingentsatserne her
 
Med venlig hilsen
Steen Agerskov Sørensen
formand Kajakklubben Krogen
tlf. 2880 9659

2019


 
Gang i byggeri af nyt kajakhus

Byggeriet af kajakklubben Krogens nye kajakopbevaringshus er nu i fuld gang. Bygningen opføres ved siden af sejlklubbens jollehus ved havnen - med meget kort afstand til isætningsplatformen i havnen.
Der sker i øvrigt en del ændringer i forbindelse med nyanlæg af strandstien omkring det gamle klubhus. Se mere herom på klubbens Facebook-side.
Medlemsmøde og klubhusplaner

Her kan du se referatet fra seneste medlemsmøde, hvor flytningen fra det nuværende klubhus til helt nyt byggeri blev drøftet (her).
Du kan også se de tre forskellige skitser til nyt klubhus
. De ligger under Modulbyggeri på græsplanen, Modulbyggeri bag kajakopbevaringen og Byggeri i forlængelse af opbevaringen evt. i to etaper (klik her). Der er kun adgang til tegningerne, hvis du har adgangskode til denne del af hjemmesiden. Adgangskoden får du hos et af bestyrelsens medlemmer eller hos webmaster@kajakklubben-krogen.dk


 
30.879 km i seneste år

Der blev roet i alt 30.879 km i den seneste sæson. Det vil sige fra 6. oktober 2018 til standerstrygningen den 5. oktober i år. Det var 2.499 km færre end året før. Statistikken viser samtidig, at 23 af klubbens medlemmer har kvalificeret sig til årskruset med 500 km roning i egen kajak i år. Helt i top ligger John Franijeur og Sanne Gudmannsen med henholdsvis 1.646 og 1.500 km. Du kan se mere om rostatistikken her.
Anders årets klubkammerat 2019

Anders Jensen er kåret som årets klubkammerat 2019. Det skete i forbindelse med medlemsmødet/standerstrygningen 5. oktober.
Begrundelsen for at give årets pris til Anders er, at han er med alle steder, altid er positiv og bidrager meget til livet i kajakklubben Krogen.
Anders Jensen er medlem af bestyrelsen, instruktør for begynderholdene, står som leder af Kronborgløbet og meget, meget andet. Til lykke.
 
40.000 kr. til køb af tørdragter

Kajakklubben Krogen har fået 40.000 kroner til indkøb af helt nye tørdragter til brug for medlemmer og instruktører. Pengene er givet af Tryg-fonden.
Ifølge Birgit  Vilstrup Mortensen, der har sendt ansøgningen om støtte til klubben, skal pengene bruges til køb af tørdragter så medlemmer og instruktører kan få en god og varm oplevelse, når de skal instruere i de obligatoriske sikkerhedsøvelser på vandet, og kursisterne skal gennemføre de udmattende øvelser med selvredning og makkerredning i vandet for at bestå. Ved at få flere tørdragter kan vi få flere kajakroere hjem tørre og varme og glade. Tørdragter giver ekstra sikkerhed og komfort - også ved vinterroning, siger hun.
Godt 50 roede Kronborgløb

Vi har haft et forrygende Kronborgløb i dag ☀️ & 😊 over 50 deltagere. DKF er rigtige glade for vores løb og vil gerne at vi til næste år afholder DM i surfski og hav og kunne næste også love os det samme for tur. Det fortæller lidt om det fantastiske gode sund vi har. I dag var der super smukt vi blev nærmest høje af det. Nu har alle deltagere skrevet deres autograf på gavlen 😊 en smuk udsmykning 😊
Alle der mødte op for at sørge for løbet kunne afvikles gjord et fantastisk arbejde og viste lige hvad de skulle gøre så dagen blev god for alle deltagere - dejligt 😊
Ses.
Anders

Se resultaterne fra Kronborgløbet 2019 her
Og se billeder fra  løber her

Kajakklubben får eget klubhus

Planen om fælles klubhus i sejlklubbens Jollehus er opgivet af kommunen

Efter det fælles informationsmøde på Kulturværftet for de to klubbers medlemmer gik havnen og de relevante ledere fra Helsingør Kommune i tænkeboks for at tage en endelig beslutning om, hvilken vej der skal gås for at sikre Kajakklubben Krogen nye foreningsfaciliteter.
 

Beslutningen er blevet at skrinlægge ideen om et fælles klubhus i Jollehuset for kajakklubben og sejlklubbens ungdomsafdeling. I stedet arbejdes der videre med etablering af et selvstændigt klubhus til kajakklubben. Det projekterede kajakopbevaringshus opføres – dog nu uden det på tegningerne viste tørreloft til sejlklubben for enden af bygningen.
Sådan hedder det i en henvendelse til Kajakklubben og Helsingør Sejlklub fra Helsingør Kommune
/Helsingør Havne.
Du kan se henvendelsen som word-fil herunder.
Beslutning vedr. Jollehuset (60.6 Kb)Seneste nyt om nyt klubhus

Du kan se de seneste nyheder omkring kajakklubbens nye klubhus med referater fra Helsingør kommunes og havnens fællesmøde for kajakklubben og Helsingør Sejlklub samt refarat fra møde i kajakklubben om klubhusplanerne. Med referaterne ligger også tegninger m.m. over et evt. nyt klubhus og nyt bådehus. Du kan se referaterne under Andre møder.
Der er kun adgang til denne del for medlemmer af kajakklubben. Password til medlemssiderne fås hos et af bestyrelsens medlemmer eller hos webmaster@kajakklubben-krogen.dk


Ny oversigt for bådehal

Her er den nye oversigt over bådehallen - check lige om din kajak stadig er der. Der er et par kajakker uden synlig nummer - de ryger i containeren ved næste rokade, hvis der ikke er nr. på (skal være synlig på bagenden, når den ligger på sin plads) - Det er kajakker på pladserne 1A3 (Peter A), 1C4 (Markus F), 4C3 (Anders J) og 4D3 (Henrik V).
Oversigten bliver printet og hængt op i bådehallen, og den ligger på hjemmesiden under Kajakker/Bådehal.

Steen.
(du kan også klikke på billedet for at se oversigten)
2018
Nyhedsbrev fra kajakklubben

Her kan du se de seneste nyheder frra kajakklubben Krogen. Om  kommende aktiviteter, nyt klubhus, klubmesterskaber 2018, årets klubkammeratr og meget andet. Se nyhedsbrevet fra formanden her.

Vil du se et større billede af forslaget til det nye klubhus så klik på tegningen...

Nyt nummer til MobilePay

Der er fra 31. august 2018 indført et nyt nummer, når du bruger MobilePay ved betalinger til kajakklubben Krogen.
Det gamle nummer kan ikke længere anvendes.
Det nye nummer er 46052.
Nyt ordensreglement

Bestyrelsen har vedtaget et nyt ordensreglement for kajakklubben Krogen - med blandt nye regler for bådplads i klubhuset. Du kan se det nye reglement her.
Ny nøgle til klubben
En ny nøgle/chip til klubben koster 150,- kr.
Mister man sin nøgle koster det 100,- kr. at få en ny. Genåbning p.g.a. manglende kontingent-indbetaling koster 75,- kr. Indbetaling sker til klubbens kasserer, og når indbetalingen er registreret sendes der besked til nøgle-administratoren. Nye nøgler aftales mellem nøgle-administrator og medlemmet.

 
Kronborgløb 2021

Søndag den 22. august 2021 kl. 11.00 holder kajakklubben Krogen Kronborgløb.


Der bliver
* Dansprint Ocean Race for surfski og havkajak (22 km)
* DM i turkajak (22 km)
* Trim for alle kajaktyper (12 km)
* Kronborgløbet for alle kajaktyper, K1 og K2 samt kapkajakker (22km).

Du kan se mere om Kronborgløbet 2021 her.

Du kan tilmelde dig Kronborgløb 2021 her.


Du kan se resultater (her) og billeder fra Kronborgløb 2021
her.


Aktivitetskalender


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
21-09-2021
-

Viser: Alle dage
02-10-2021
Åbent hus i det nye klubhus kl. 12-16.
-   -   -   -   -   -   -
Klubmesterskaber kl. 12-15.
-   -   -   -   -   -   -   -
Medlemsmøde i nye klubhus kl. 16-18.
-   -   -   -   -   -  -   -
Indvielsesfest kl. 18-24.


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Kajakklubben Krogen - CVR 29885605 | Strandpromenaden 10A | 3000 Helsingør | Tlf.: 35100838 - E-mail: formand@kajakklubben-krogen.dk