Klubben » Aktiviteter » Handicapløb
Handicapløb i Kajakklubben Krogen
 
 
OM løbet:                           

Løbet er en konkurrence og bliver startet hver mandag kl 18:30 i sommerhalvåret foran kajakklubben på Gummistranden. Handicap hedder det fordi, den hurtigste roer får et handicap i sin starttid i forhold til den langsomste. Med andre ord bliver alle starttider reguleret efter en beregning, sådan at alle teoretisk burde komme i mål på samme tid. På denne måde starter man senere, hver gang man har forbedret sig, og det bliver derfor sværere at indhente sine konkurrenter og man presses til at kæmpe hårdere for hver gang.

Alle kajakroere, både motions- og kaproere, kan deltage. Der konkurreres om to ting: Den bedste tid og flest point. Pointene er nemlig det, der gør, at der i Handicap er noget for ALLE at kæmpe for! Efter det sidste Handicapløb, afholdes der traditionen tro afslutning i Krogens  lokaler med spisning og uddeling af præmier til roerne med flest point.

Efter hvert løb hygges der i klubbens lokaler til kaffe og brød. Der oprettes en brødliste for hele løbsserien så alle deltagere 1 gang bidrager med lidt godt.
 
REGLER:

HVEM:               Alle kan deltage. Feltet er normalt sammensat ligeligt af begyndere, motionister og ”eliteroere” .

HVAD:                Der er frit valg mellem alle kajaktyper. Både enere og toere, kap, tur, hav og surfski kan deltage. Det er tilladt at skifte mellem typerne fra gang til gang.

HVOR:                Banen er 2 km lang og vi starter nede fra stranden ved nordre mole, og ror op til vandrehjemmet og vender om en bøje og ror tilbage igen, det gør vi 3 gange, i alt 6 km.
                            
                             Skulle det blæse for meget fra nord, ror vi på en alternativ bane delvist i havnen.

HVORNÅR:       Afholdes hver mandag og første gang den anden mandag efter standerhejsning og fortsætter  hver mandag i hele sommersæsonen.. 
Første start er  kl. 18.30 . Da der også skal være tid til tilmelding og opvarmning bør du møde op i god tid.

HVORDAN:      Du henvender dig til starteren, hvor du bliver tilmeldt og får en starttid.  Efter omklædning og opvarmning begiver du dig til startstedet. 1 – 2 minutter før din start vil starteren råbe dit navn op, hvorefter du lægger dig på startlinien. Startkommandoen er ”Ready” – ”GO”. 

STARTIDERNE:

Ved sæsonens første handicapløb starter alle deltagere samtidig med tiden 00.00, og der tages individuelle tider for de enkelte både. Disse tider anvendes til udregning af handicap og nye starttider. Deltagere, som ikke har deltaget i det første løb, bliver indplaceret af starteren.
Starttiden i efterfølgende løb udregnes på baggrund af bedste tid af de 3 sidste løb.
Hvis vi roer i havnen giver det point, men den tid bliver ikke brugt til at beregne den næste starttid.

POINTGIVNING:

Der gives point efter følgende regler:

1. Det første løb man gennemfører giver ikke point, men kun en tid. 

2. Den første båd over målstregen får 1000 point. Følgende både over målstregen får1000 point minus 1 point for hvert sekund man er efter den første båd i mål.
F.eks hvis A kommer i mål 20 sekunder efter B, vil B få 1.000 point, medens A får et fradrag på 1 point for hvert sekund A er efter B; og altså får A 980 point.

3. Ud af de afholdte løb gives point for alle løb minus 3. Det giver mulighed for at ”udeblive” fra 3 løb og alligevel være med helt fremme! 

3. Man skal være minimum 5 deltagere for, at et løb bliver afholdt. 

POKAL:

Vinderen af årets Handicapturnering vinder ”Den gyldne træsko” og må få sit navn, point og årstal graveret i et lille metalskilt, som monteres på træskoen.


 
Handicapløbet starter mandag den 18/05 2020 kl. 18:30 😃👏

Det sker selvfølgelig under de Corona forholdsregle,r der gælder i dag (2m afstand, omklædt hjemfra).
Som nty tiltag: For at være med man skal tage tid mindst en gang ⏱🙏😃

Løbet er for alle, både begyndere, øvede, havkajakker, turbåde, surfski og kapkajakker.
Første gang mødes vi ca kl 17.45 og løb starte kl 18.30.
Banen er 2km lang og vi starter nede fra stranden ved nordre mole, og ror op til vandrehjemmet og vender om en bøje og ror tilbage igen, det gør vi 3 gange, i alt 6km.

Første gang vi roer, starter vi samtidigt, men de efterfølgende løb starter vi i den modsatte rækkefølgesom  vi kom i mål sidst. Det vil sige den, der kom sidst i må,l starter først, og så bliver de andre startet i den rækkefølge og med den tidsforskel, de kom i mål sidst. Samtidigt bliver der beregnet nogle point for vores placeringer i gennem sæsonen. Efter sidste løb er den roer der har flest point vinder af årets handicap roning.

Det er en rigtig god training, man får god råd fra de "gamle", man lærer at ro I meget forskelligt vejr, og man møder mange fra klubben.

I skal ikke være bange, hvis I ikkeror så meget, det erforl ALLE 👍😃
Vi ses på vandet
Cedric Goueffon
Kajakklubben Krogen - CVR 29885605 | Strandpromenaden 10A | 3000 Helsingør | Tlf.: 35100838