Aktiviteter » Kurser
Kurser

Går du med ønsket om at uddanne dig inden for kajaksporten har du mulighed for at få dækket dine omkostninger helt eller delvis af klubben. Der er primært tale om instruktøruddannelse, men anden relevant uddannelse kan også komme på tale.

 Hvis du ønsker at klubben skal betale for kurset er fremgangsmåden følgende:

Du fremsender anmodning om dækning af kursusudgifter til bestyrelsen god tid i forvejen og inden du tilmelder dig kurset. Anmodningen skal indeholde kursusbeskrivelse og pris.
Bestyrelsen behandler din anmodning og du får en tilbagemelding.
Hvis din anmodning godkendes tilmelder du dig kurset og betaler som regel for kurset i forbindelse med tilmeldingen.
Du fremsender herefter kvittering for betalingen til kassereren og får refunderet dit udlæg.

 Såfremt du tilmelder dig et kursus uden forudgående godkendelse kan du ikke påregne at få dækket udgifterne.
Kajakklubben Krogen - CVR 29885605 | Strandpromenaden 10A | 3000 Helsingør | Tlf.: 35100838 - E-mail: formand@kajakklubben-krogen.dk