Klubben » Leje af klublokale

Leje af klublokaleEfter flytning til det nye klubhus er der for øjeblikket ikke mulighed for leje af klublokalet.                                                                             

 Du kan som medlem leje vores hyggelige klublokale til fødselsdage og andre private fester.         

Retningslinjer for udlejning af klublokale:

Det koster 200 kr. for aktive medlemmer at leje klublokalet. Beløbet indbetales til klubbens konto: 
Nordea, Reg.nr: 2255 Kontonr: 0565888676. Anfør lejer og lejedato på indbetalingen.
 

Klublokalet reserveres via roprotokollen. Lokalet er ikke reserveret, før lejen er indbetalt. Klubarrangementer har altid førsteret før udlejning. Roere har til enhver tid ret til at benytte omklædning, sauna samt omklædningsrum.

Lejer kan kun efter forudgående aftale disponere over andre områdre i klubben såsom træningsrum, sauna m.v. Omklædningsrum kan benyttes som garderobe i muligt omfang, der skal tages hensyn til klubmedlemmers adgang. Skader, som påføres inventar, lokaler eller andet skal erstattes med nypris. 

Lejer er ansvarlig for, at der bliver gjort rent og at affald og andre efterladenskaber fjernes. Lokalerne skal være rengjort dagen efter senest kl. 10:00.

 

Kajakklubben Krogen - CVR 29885605 | Strandpromenaden 10A | 3000 Helsingør | Tlf.: 35100838